Игри

Информация за страница Бързи пари

    Получаването на бързи пари днес е възможно по много начини, но терминът не означава, че се сдобиваме с тях по незаконен начин. Разбира се, не е изключено някои хора да работят на черно, което се води нелегално и така да си докарват допълнителни доходи, но сивата икономика като цяло е характерна за много места по света. По-скоро става дума за взимането на краткосрочни и нетолкова високи кредити, с които да покрием спешни и непредвидени към момента разходи. Твърде възможно е в настоящия момент да не разполагаме с необходимата сума в наличност, поради което се налага да търсим именно такива кредитни институции. Хубавото при тях е, че поне първия кредит, който трябва да върнем, е без никаква лихва. Това не означава, че ако просрочим твърде дълго ангажимента си, няма да получим предупредително съобщение. Ако и впоследствие прибегнем отново до такъв вид услуга, трябва да знаем, че връщането е в по-голям размер заради лихвата.

     Бързи пари днес могат да се получат както от вече споменатите институции за кредити, така и от заложните къщи. Последните обаче като цяло отмират и в тях не се наблюдава толкова голям наплив на клиенти. Това донякъде се дължи на прекалено големият им брой и на второ място, че за получаването на кредит винаги трябва да предоставим нещо в замяна като залог или гаранция. Така ако в рамките на уговорения срок не върнем взетите пари с лихвата, вещта остава в заложната къща и тя вече може да разполага с нея както намери за добре. Като цяло взимането на кредити, независимо дали краткосрочни или дългосрочни, крие немалко рискове. На първо място, никога не се знае дали няма да ни освободят от работа, което веднага ще ни създаде трудности при погасяването на вноските. И ако все пак говорим за потребителски заем в малък размер, то ако кредитът е ипотечен, едва ли ще сме в състояние да намерим решение на проблема за кратко време. Затова и бързите пари не само че са в сравнително малък размер – те не са достатъчни да покрият големи разходи, а само такива с текущ характер от ежедневието.

     Възможно е и банковите институции да ни отпуснат бързи пари, но обикновено хората предпочитат за такива малки парични суми да не се обръщат към тях. Има и още един най-благоприятен вариант за нуждаещите се спешно от пари – да вземат назаем от свои близки или познати. По този начин от една страна си гарантираме, че ще върнем сумата без лихва. От друга, дори и да забавим малко връщането, стига да сме наистина близки с този, от когото сме взели заема, не би следвало да има никакви проблеми. Те обаче със сигурност ще настъпят, ако не връщаме дълго парите без видима причина. Възможно е именно по такъв повод да се стигне до влошаване на отношенията между хора, които иначе са си много близки. Парите от типа бързи са ни понякога необходими за редица неща, например при повреда в колата на улицата, когато няма как да си платим веднага щетите и точно при такива положения пращаме есемеси с молба за бързо финансиране.

eXTReMe Tracker